Biking the Balkans

Promocija UNICEF programa

Evropska biciklistička organizacija je angažovala Jugo Cikling Kampanju da sprovede marketinško promotivne aktivnosti na projektu BtB koji organizuje UNESCO.

Cilj programa je da se oživi saradnja među zemljama Balkana, da se ukaže na područja koja su pod zaštitom kao prirodni ili kulturni rezervati (nacionalni parkovi) i da se ukaže na potrebu za tzv. održivim razvojem. Najefikasnije sredstvo za promociju ovih ciljeva je bicikl.

Zadatak Jugo Cikling Kampanje je da na adekvatan način organizuje prijem, "zabava" i adekvatan "ciklo" program na 15-ak lokacija u ex-Jugoslaviji i Albaniji.

Učesnici putovanja (oko 100 biciklista iz cele Evrope) kretaće se u dva autobusa, duž trase prikazane na slici, i u svakom od mesta koje posećuju organizovati kratke biciklističke ture i proprani program. Uporedo sa biciklističkim programom u svakom mestu se predviđaju ekološke radionice, predavanja itd., na teme zaštite životne sredine i održivog razvoja. Ovaj program je otkazan prošle godine, jer nije bilo zainteresovanih sponzora. Ove godine manifestacija će biti organizovana od strane UNESCO, ECF, YUGO CYCLING CAMPAIGN-e.

Za više informacija o Biking the Balkans programu možete posetiti website